Close

TIM’S ADVIES

TIM maakt zich deelgenoot van het ontwerpproces en wil zo dicht mogelijk op de fysieke productie zitten. Voorspelbaarheid van het eindproduct wil hij krijgen door met juiste proeven te werken en bij gecompliceerde producties met dummy’s te werken waardoor inzicht geboden wordt hoe het uiteindelijke object er uit gaat zien.